Wanda

—_ Czarnoxiężniec: _dają sobie, znaki, poczem _Złudna
_występuje i śpiewa, podczas gdy inne. tańcują w głębi._
_ _
ZŁUDNA.
Wdzięk ucieka w lot sokoła,
Czas goni co sił.
Nikt młodości nie odwoła,
Choćby sto lat żył.
Wanda _stoi obojętnie. — Po wzajemnych znakach, _Wabna _występuje i śpiewa, podczas gdy inne tańcują bliżej _Wandy.
WABNA.
Pobież z nami w świat radosny,
Tańcujący w świat!
Wszędzie pełno róż i wiosny,
A serce-ż nie kwiat?
WANDA _słucha obojętnie.
_ —_ Po kilku zamienionych znakach, _PIORUNNA _występuje i śpiewa, podczas gdy inne tańcują juk mogą najbliżej Wandy._
PIORUNNA.
Czarne pióro u przyłbicy
Chwieje się od burz.
Płynie z szumem, ciemno-licy,
Xiąże serc i mórz.
Całe ludy idą w tany,
Gdy on zadmie w _róg._
Piękny i niepokonany,
Jakby jaki bóg!...
WANDA.
Ach tak! Jakby jaki bóg!...
_Mówiąc to, wstępuje między _Czarne Xienie, _które ją otaczają ple-_
_cionką z kwiatów i kręgiem w koło niej tamują._
_ _
CHÓR
_za sceną z kobiecych głosów.
_
Potężną jest Nija, co sądzi mocarzy,
I dusze przestrzela oczyma.
Wspaniałą jest Łada co mierzy i waży,
I ładem wszechmocnym świat trzyma.
Uroczą Pogoda, co wonną tchnie wiosną,
I w serce tchnie spokój majowy.Łaskawą Marzanna, co ręką litośnąZdejmuje z nas wszystkie okowy.
Sto bogiń się władzą i wdziękiem obdziela.
Lecz pierwszą śród tego gwiazd mnóstwa,
Dziewanna! Ta jedna nie lęka się Lela,
Przed którym drżą ludzie i bóstwa.
WANDA.
Gdzie ja to już słyszałam? To oddźwięki hali!
Mają smętność kukułczą i groźność jastrzębią.
Szumią po myślach... i jak tknięcie stali
Serce mi ziębią...
_Sześć Białych Xień, powolnym szeregiem wchodzi na scenę. -_
_Wanda, na ich widok zasłania sobie oczy._
SENNA.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 Nastepna>>