Wanda


Tu nam pozostać na zawsze.
MĘZKA CZĘŚĆ CHÓRU LACKIEGO.
A to zkąd wam ta myśl dzika?
Tak to rozum najezdnika
Pojął nasze zaprosiny?
Gospodarzyć nie na swojem,
Odwrócić serce dziewczyny,
To nazywa on pokojem?
CHÓR NIEMIECKI
_zwracając się do kobiet lackiego Chóru._
Niech wasza piękność nas uniewinni.
Któż-by nie został na widok taki?
Czyliż, was godne owe prostaki?
Bohaterowie służyć wam winni.
KOBIECA CZĘŚĆ CHÓRU LACKIEGO.
Cóż powiedzą _wasze _dziewy?
_Kłaniając się żartobliwie._
Cudzoziemcy dobrej drogi!
MĘZKA CZĘŚĆ CHÓRU LACKIEGO.
'Dobrej drogi, lub... przez bogi!
Umiemy wyrzucać plewy.
CHÓR NIEMIECKI.
A czy wiecie, wy pastuchy,
Że z Bas każdy syn xiążęcy?
Patrzcie! Z mowy jakie zuchy,
A serca jak u zajęcy!
CHÓR LACKI.
To ty myślisz, że kto orze,
To już z sercem nie człowieczem?
Ba! Mieczów nam zbraknie może?
My cepami was wysieczem!
CHÓR NIEMIECKI.
Dam ci radę: drżyj przed temi,
Przed któremi drżą i fale!
CHÓR LACKI.
Siedź sępie na twojej skale!
CHÓR NIEMIECKI.
Idź za wolem, synu ziemi!
CHÓR LACKI.
A do domu!
Het na łodzie!
CHÓR NIEMIECKI.
Do chałupy chłopski rodzie!
GIERMEK HARFIARZ
_występując_
Po co chcieliśmy pokoju?
Bogi nam naukę dały.
Mężny, gardzi plonem chwały,
Me zapracowanym w boju.
_Uderza w harfę._
Wojna duszą świat zapala!
Któż jej wielkie zliczy dzieła?
Bez walk bogów, i Walhalla
Nad puharem by usnęła.
O zgnuśniały lud, co siedzi
Jak domowy ptak na grzędzie!
Lekceważą go sąsiedzi,
Życie bladym snem mu będzie.
Nie tak dzień się za dniem pali
Na niebiosach bohatera!
Inni sieli i orali,
A on przyszedł i sam zbiera.
Inni wznoszą miast posady,
A dla niego w nich gościna.
Inni w sejmach toczą zwady,
A on mieczem je przecina.
Piękność gardziła wszystkiemi,
A z nim płynie aż za morza.
Wszystko zagasa na niemi,
Jemu w pieśni wieczna zorza.
_Uderza silniej w struny._
Wojno-matko! Wyjdź z namiotów!


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 Nastepna>>