Wanda

Gdy nie jestem przy niej,
Układam słowa rzewne, pełne takiej siły,
Że lodowa. Marzannę do łez by wzruszyły.
Gdy wejdzie, oniemiewam jak w obec bogini.
Jam zawsze z sercem śmiałem usta miał nieśmiałe
A jednak nikt na świecie nie kocha cię więcej.
Pachole, ubóstwiałem twój urok dziewczęcy,
Młodzieniec, pracowałem dla ciebie na chwalę.
A teraz muszę patrzeć jak władcy zuchwali,
Co nawet cię nic znają.
, z tobą, nie wzrastali,
Nie dowiedli stałości, nie znieśli mej męki,
Przysyłają poselstwa!
Gdy ja z kornem czołem,
Nigdy jeszcze i kraju twych szat nie dotknąłem,
Oni w pierwszy dzień, jawnie, żądają twéj ręki!
WANDA.
Wszak ich wszystkich odmawiam?
STANISŁAW.
Dotąd. Lecz któż powie,
Czy kiedy się nie zjawi mąż tak mocnej duszy,
Tak wszechwładnej wymowy, że i ciebie wzruszy?
O, czemuż mię nie takim stworzyli bogowie!
_Po chwili.
_
Czy moim rodem gardzisz?
WANDA.
Ja? Wszak naszych rodów
Świetność równa? Oboje idziem z Wojewodów.
STANISŁAW.
Tak. — Lecz niebo mi tylko miecz i serce dało.
Ty może chcesz od męża by ci zrównał chwałą?
Powiedz, — pójdę gdzie stopy nie zaszły niczyje.
Państwo sobie zdobędę.. Pół świata podbiję.
Wtedy i ja na Wawel przyszłe, szumno posły,
By ci w ślubnym pierścieniu sto królestw przyniosły,
Lub nie, — do czarodzieja za ucznia przystanę.
Nauczę, się jak miesiąc sprowadzać na ziemię,
Jak w ludzką służbę wprzęgać białe duchów plemie,
I odkryję ci wszystko co ludziom nieznane.
Może chcesz czynów godnych rodzica twojego?
Pójdę w świat, będę szukał, gdzie płomienno-włose,
Krwawo-okie potwory gór zaklętych strzegą?
Wśród błogosławieństw ludu ich łup ci przyniosę.
Lecz cóż ci po tych darach? Władza! Mądrość! Chwała!
Cóż mąż ci przynieść może, czego-byś nie miała?
Tylko miłość jest gwiazdką, której na twem niebie
Brak jeszcze.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 Nastepna>>