Reklama:

Zapraszamy:

Wanda

"Wanda" w takim kształcie w jakim się obecnie pojawia, nie może być graną na teatrze dla swoich zbyt obszernych rozmiarów, ale zdaje się, że wewnętrzna jej budowa nie sprzeciwia
się w niczem warunkom scenicznym.
Przedmiot przedstawiał nieprzebrane bogactwo dla wyobraźni i rzadkie w dziejach objawy psychiczne; żal brał piszącą na myśl aby je miała zupełnie odrzucić, lub zmarnować przez
niedostateczne rozwiniecie; postanowiła więc napisać rzecz w rozmiarach dowolnych, niczem nie krępujących myśli ani fantazji, jako poemat dramatyczny przeznaczony wyłącznie dla
czytelnika, obiecując sobie, że później, z większego utworu zawsze da się wykroić mniejszy.
I rzeczywiście dałby się wykroić z łatwością, gdyby potrzeba przystosowania go do wymagań sceny miała zajść kiedykolwiek.
Chodziłoby tylko wówczas o skrócenie kilku rozmów, usunięcie kilku całych ustępów, i zgrabne powiązanie reszty, co nie przedstawia zbyt wielkich trudności, bo zawsze łatwiej
ująć niżeli dodać.
Odznaczające się poezye, powieści i opowiadania
Wydane nakładem Maurycego Orgelbranda
w Warszawie,
Bałucki Michał, 250. 000. Powieść. 1.
50
Brodziński K. Wiesław, Sielanka z illustracyami Jul. Kossaka. Wydanie wytworne, in folio. 3
W oprawie bogato złoconej, ze złoconemi brzegami. 5.

Carthy Justyn M-c, Donkiszotka. Powieść. Przekład z angielskiego Heleny Glücksberg. 1. 20
Claretie Juljusz, Milion. Romans Paryzki. 1. 20
Collins Wilkie. Siła przeznaczenia.
(Armadale). Powieść Tłóm. z ang. St. 3. —
Duruy Jerzy, Nina. Powieść. — 80
Ebner-Eschenbach v. Marya, Po śmierci. Opowiadanie — 30
Gawalewicz Maryan, Dzisiejsi. Komedya.
— 30
— Lekcya deklamacyi. Fraszka sceniczna w jednej odsłonie. — 30
— Figiel Benvenuta. Komedya w 1 akcie. — 60
Grudziński Stanisław, Łokciem i Miarką.
Powieść społecz. obycz. 1. 20
Poezye. 1. 20
— Wbrew Opinii. Powieść obyczajowa. 2 tomy 2. —
Jokaj Maurycy, Szczęśliwy gracz. Powieść. Przełoż. Ż. Zajączkowska.
— 90
— Podwójna śmierć.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 Nastepna>>