Wanda

"Własta wedle podania była-to przyjaciółka czeskiej xiężniczki Libuszy, która po śmierci tejże zrzucie postanowiwszy jarzmo panowania mężczyzn, nakształt amazonek wraz z wielu
swemi towarzyszkami chwyciła za oręż, rozpoczęła bój z płcią męzką by ją wytępić, naprzeciw Wyszehrada założyła gród dziewiczy zwany Djewin, i broiła dopóty aż dopóki
jej nie poskromił xiąże Przemyśl i warowni jej nie zburzył___ Pisarz powieści i romansów Hajek jest źródłem wszelkich późniejszych opracowań tego podania, pomiędzy któremi
pierwsze zajmuje miejsce "Własta" Karola Egona Eberfa. "
Encyklopedya Powszechna — Warszawa — wyd. S. Orgelbranda. Tom XXVII, str. 334.
"Romantyczna powieść o powstaniu bohaterki Własty i całej płci pięknej przeciw mężczyznom, czyli o tak zwanej Dziewiczej wojnie po śmierci Libuszynej, (710 r.
) nie można rozstrzygnąć czyli początek i źródło swoje bierze z urojenia jakiego narodowego piewcy, który oparł swój poemat na wykładzie imienia grodu Dziewina stojącego
naprzeciw Wyszogrodu,. czyli też z jakich rzeczywistych wspomnień o buncie Własty i jej stronników przeciw Przemysławowi?"
Słowiańskie Starożytności P. I. Szafarzyka, przekł.
Bońkowskiego. — Poznań, 1844 r., Tora II, str. 519.
Naruszewicz dalej się posuwa w przypuszczeniach, gdy w pierwszym Tomie swojej Historji umieszcza rozdział pod takim tytułem:
Własta za panowania Libussy i Przemysława w Czechach
żyjąca, przybraną podobno od naszych pisarzy została, i była taż sama osoba co nasza Wanda.
W tyra rozdziale pisze:
"Wiadomo nam jest..
z Cesarskich i narodowych kronik, że xiąże Krakus, któżkolwiek on był urodzeniem, Czech lub Polak...
nad Polskim razem i Czeskim panował narodem, i że zostawił po sobie dziedziczkę tronu, córkę Libussę; która przez czas niejaki w panieństwie żyjąc, nakoniec wieśniaka jakiegoś
nazwiskiem Przemysława, za męża sobie przybrała.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 Nastepna>>