Wanda

Taką dawszy odpowiedź, (Wanda) kazała zatrąbić, swoim biedz do broni, i na nieprzyjacielskie szyki uderzyć...
Ale że Niemieccy rycerze najznakomitsi zbyt ciekawie przypatrzyli się urodzie Wandy, Królowej Polskiej, chcąc się przekonać o prawdzie tego, co u nich rozgłosiła wieść o
niepospolitej jej piękności, nagle wszystkich dusze...
zmiękczały, i jakąś zarazą dotknięte zostały, iż wszyscy zgodnie, jawnie i za publicznem oświadczeniem, wzbraniali się walki nastającej... zapewniając, że...
nie chcą za sprawą złą i bezbożną narażać się na oczywiste niebezpieczeństwo.
Przeto ustępują z miejsca potyczki, a powróciwszy do obozu, nie dali się nakłonić ani żadną karą, ani namową, ażeby, wziąwszy się do broni walczyli.
"Rytygar tedy, Xiąże Niemiecki, dotknięty gwałtownie smutkiem i omyloną nadzieją...
aby nie był zmuszony wracać do Bogów domowych bez chwały, i nie chcąc narażać się jeszcze na szyderstwa sąsiadów którzy mówiliby, iż za samem wejrzeniem na niewiastę,
zmieniony i zwyciężony został, śmierć sobie przyśpieszyć postanowił... i rzuciwszy się bez zbroi na miecz; który trzymał ostrzeni ku sobie obróconem, życie sobie odebrał.
"
Dzieje Polski Jana Długosza przekł. G. Bornemana. Leszno, 1840. Zeszyt III, str. 145.
Str. 235. w. 14. Scena XII.
WANDA.
I kogóż teraz mój smutek zadziwi?
Myśmy szczęśliwi, lecz nadto szczęśliwi!
i dalej str. 236. w. 5. Scena taż sama.
WANDA.
Gdy w życiu przyjdzie taka przesileń godzina,
Jest-że droga ratunku?
Jest jedna, jedyna r Jakąś wielką ofiarę rzucić z własnej woli,
W żelazną szalę.
Tak człowiek sam przywraca równowagę doli.
Lecz ofiara być musi i żywą i drogą.
Wanda posługuje się tutaj tą myślą tylko dla upozorowania przed narodem swego postanowienia, którego prawdziwych przyczyn nie może mu wyjawić.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 Nastepna>>