Wanda

Kronikarz każe je Xięciu wypowiadać tuż przed samą śmiercią, ponieważ jednak nie wyglądają na wykrzyk umierającego, w którego ustach byłyby czczą frazeologią, ale raczej na
odłam jakiejś miłosnej piosenki, wolałam je umieścić w chwili wesołości i nadziei, a przedśmiertnym jego słowom nadałam treść prawdopodobniejszą, ubraną tylko w takiż sam
zakrój wiersza.
Str. 184. w. 7. Scena XIII.
NIEBOSZ
Córko, Lechiccy kapłanie,
Widzą niechętnem okiem każde ślubowanie,
Bo lepiej nie przysięgać, niż łamać przysięgę.
"Słowianie... na przysięgę z trudnością pozwalają; przysięgać bowiem u Słowian znaczy prawie to samo co krzywoprzysięgać i gniew bogów ściągać na siebie.
''
Kronika Słowiańska Helmolda — przekł. J. Papłońskiego. Warszawa, 1862 r., Rozdz. 83, str. 193.
A K T V.
Str. 203. w. 10. Scena II.
RYTYGIER.
Kto mieczem tknie kobietę, niech uschnie mu ręka!
i dalej str. 213. w. 9. Scena VI.
TOMIŁA.
Że nie chcą nas zabijać, same-ż nie widzicie ?
Ta bitwa przedstawiona jest w kronikach z cechą tak dziwną i prawie nadprzyrodzoną, że niczem innem nie da się wytłumaczyć chyba wygórowaną ową "czcią dla kobiet, " którą
plemiona Skandynawskie, razem z pojęciem "honoru" wniosły pomiędzy inne ludy, i które na bujnym gruncie chrześcjaństwa z czasem wydały przepyszny kwiat szwalerji.
W takiem przypuszczeniu, to zwycięztwo prawdziwie duchowe, byłoby jednym z najwcześniejszych i najdramatyczniej szych jej objawów.
"Xiąże niemiecki.
, pierwej niepojętą jakąś siłą niż bronici, został pokonany.
Całe bowiem wojsko jego, skoro tylko królowę naprzeciw siebie zobaczyło, jak gdyby promieniem słońca nagle rażone zostało.
Wszyscy jakby na rozkaz bóstwa myśl nieprzyjazną odrzuciwszy, z boju uszli, twierdząc, że unikają zbrodni świętokradztwa nie bitwy; albowiem nie ludzkiej siły się lękają, ale
uwielbiają w człowieku nadziemską istotę. "
Kronika polska Wino. Kadłubka. — Kraków, 1862 r., str. 45, — wyd. Al. Przeżdzieckiego.
"...


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 Nastepna>>