Wanda

W głębi lasu roztwiera się łączka, a za nią leży jezioro zwane _Czarnem, _bo tak stromo jest otoczone lesistemi wzgórkami, że od ich wiecznego cieniu woda zawsze mroczną się
wydaje.
W tem to jeziorze tajemniczem kąpywała się bogini, w jego to czarnych nurtach przepadały tylokrotnie święte wozy i zwłoki niewolników powołanych do strasznego zaszczytu
przeprowadzania Matki-Ziemi.
Na pagórku z lewej strony, widać jeszcze wały, pozostałe z warownej świątyni, a na pochyłości, można dotąd rozeznać wklęsłą, wyjeżdżoną drogę, po której rydwan
spuszczał się ku jezioru.
Po prawej stronie, na łączce, stoi buk bardzo stary, ogromny, rzadkiej piękności kształtów.
Pod nim leży kamień ofiarny, prosty głaz omszały i nieco pochyły.
Przewodnik, który i tu znalazł się na zawołanie, opowiadał nam słowo w słowo to wszystko co w rzymskim opisie czytamy, w końcu dodał jeszcze kilka miejscowych szczegółów, jak
naprzykład, że kapłan Herty stawał pod tym bukiem ile razy miał zgromadzonym wojownikom objawić wolę bogini, i że na tym kamieniu zabijano dla niej w ofierze jeńców zabranych na
wojnie. Pokazywał nam nawet rodzaj rynienki wyżłobionej w tym dzikim ołtarzu, a przez którą krew ofiar ściekała do ziemi.
Patrząc na to wyżłobienie, pomyślałam sobie: "Ileż to krwi słowiańskiej popłynęło tędy!
" I dosłownie płynęła ona "tędy, " bo jeżeli tożsamość świętego buku podlega wątpliwości, (musi to już być drugi lub trzeci na miejscu tem z kolei wyrosły, ) to ów kamień
ogromny, bardzo trudny do poruszenia, jest prawdopodobnie tym samym, na którym przed wieki spełniały się ofiary.
Wszystko to, prawdę mówiąc, trochę jest małe i jakby zacieśnione.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 Nastepna>>