Wanda


U nas kto dosiągł sławy bohatera,
Miewa napady wojennego szału;
Nosi naówczas nazwę Berserkiera.
"Berserker (z wyrazów her nagi i serker pancerz), tak w mitologii skandynawskiej nazywał się wnuk ośmioramiennego Starkadera i pięknej Alfhildy, dzielny wojownik, który gardził
pancerzem i do boju zawsze szedł nagi, bo wściekłość bitwy zastępowała mu zbroję.
" Miał "dwunastu synów, równie jak on dzikich i śmiałych, którzy odziedziczyli po nim imię Berserkerów i wściekłość bojową. "
Encyklopedya powszechna wyd.
Orgelforanda, Tom III, str. 289.
Odtąd ta "wściekłość bojowa" pojawiała się nieraz u Skandynawskich bohaterów, i wiele jej opisów spotykamy w Sagach.
Berserker napadnięty takim szałem, chwytał co mu się pod rękę nawinęło, wszystko niszczył, darł i pustoszył.
Całe tłumy nie mogły go żmódz wtedy, a choć wielką część tych dziwów trzeba położyć na karb poetycznej przesady, zdaje się jednak, że ów stan wyjątkowy, istotnie
podnosił w człowieku siły do nadzwykłych rozmiarów. Obłęd taki, chociaż straszny, przecież jako dający niepokonalność, był uważanym za wielki dar bogów.
Str. 84. Scena IV.
Las Herty. — Czarne jezioro. — Buk święty. — Kamień
ofiarny. — Święto Herty.
Sławna ta miejscowość, i nie mniej sławny obrządek jaki się tam odprawiał, zostały opisane jeszcze przez Tacyta, w jego dziełku o Germanii.
Wymieniwszy najpółnocniejsze narody Germańskie, dziejopis powiada:
"Nec quidquam notabile in singulis, nisi quod in commune Hertham, id est, Terram niatrem colunt, eamque intervenire
rebus hominum, invehi populis arbitrantur. Est in insula Oceani castum nemus, dicatunicjue in eo vehiculum veste contectum: attingere uni sacerdoti concessum.
Is adesse penetrali deain intilligit, vectamque bubus feminis multa cum veneratione prosequitur. Laeti tunc dies, festa loca quaecuncque adventu hospitioque dignatur.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 Nastepna>>