Wanda

A można śmiało czerpać ze skarbnicy sąsiedzkiej, bez obawy zfałszowania barwy, bo w czasach przedchrześcjańskich, Czechy i Lechja, (zwłaszcza jej część leżąca około
źródeł Wisły, ) były sobie nierównie bliższe językiem i obyczajami niż w późniejszych wiekach; kto wie nawet czy nieraz nie bywały związane chwilową wspólnością rządów?
Podania obu ludów twierdzą jakoby mityczny Krakus miał panować razem i Czechom i Chrobackim Lechitom.
Wanda i Libussa mogły obie być córkami owego Krakusa, mogły po jego śmierci podzielić się państwem ojcowskiem.
A może też one są jedną i tąż samą postacią, rozmaicie ukształtowaną przez odmienną wyobraźnię dwóch narodów?
Jednak ostatnie to przypuszczenie mniej przemawia do przekonania, dla rażącej sprzeczności jaka zachodzi w opowieściach o losie dwóch monarchio, a ktora zawiera już nie tylko
różnicę przygód, ale wręcz postawioną odwrotność idei; bo gdy jedna z nich na pierwsze skinienie narodu wybiera sobie małżonka, druga woli śmierć ponieść niż wejść w śluby
małżeńskie.
W każdym razie, obie pojawiają się, w tej samej chwili dziejowej, obie zdają się zaznaczeniem jakiejś krótkotrwałej ale świetnej przewagi żywiołu niewieściego pomiędzy
Słowianami, w każdym razie są sobie pokrewne, i mogą się wzajemnie dopełniać rysami niejako rodzinnemi.
Obok Libussy, w legendach czeskich stoją dwie jej siostry.
"Krok zostawił (r. 690) trzy córy, Kazi, Tetkę i Libussę, czy Lubuszę.
Z tych pierwsza w znajomości roślin i przyrody bardzo doświadczona, i w lekarstwie (medycynie) nad inne będąc biegła, wszelkie słabości i choroby ludzkie leczyć umiała, dla tego
też od potomnych za czarodziejnicę ogłoszoną była.
Druga słynęła ze znajomości rzeczy boskich, i miała pieczę nad zachowaniem nabożeństwa pogańskiego, wraz z siostrą swoją miana była później za wieszczkę i prorokinią.
Trzecia, najmłodsza, udarowana będąc nadzwyczajnym rozumem, wspaniałością myśli i wszelkiemi cnotami duszy, przyjęta była 'przez naród za władczynię.
"
_Słowiańskie Starożytności _P.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 Nastepna>>