Wanda


Łuna błysła w krąg jak tarcza z miedzianemi skręty.
Potem gasła, aż opadła jak sztandar zwinięty.
Napełniono popielnice.

Tymczasem Tomiła,
Białogłowy na ustronie odwiódłszy, mówiła:
"Gdy mężowie ojcu wznieśli grób podobny górze,
Czyż się równy hołd od niewiast nie należy córze?
Niech przy królu-kopcu stanie mogiła-królowa,
Niech wskazują podróżnemu drogę do Krakowa,
By w zamorskich krajach głosił, że między Lechity,
Chwała męzka i niewieścia
mają równe szczyty.
"
Więc niewiasty odwinęły śnieżyste rękawy,
I zawodząc śpiew przeciągły, rozżalony, łzawy,
Jam szum ptastwa ciągnącego przeze-mgły jesieni,
W kraju szat znosiły ziemię.

Mężowie zdumieni,
Spoglądali, — aż odgadli, — i jak rój pszczół nowy,
Tamtym w pomoc się rzucili. — Stanął ul królowej.
Ul bogaty w plon.
Od wieków, poezja, tamtędy
Sączy się jak miód, ujęta w biały wosk legendy.
Wieczór, gdy się pogrzebowi rozchodzili goście,
Własta, dziewom przodująca, stanęła na moście.
Krasny wianek zdjęła z głowy, rzuciła do fali.
"Oto" rzekła, "straszne miejsce gdzieśmy ją żegnali.
Tu ja wianek mój dziewczęcy, i serce dziewczęce,
Za przykładem Wandy, bogom nieśmiertelnym święcę.
Wolę morzu głębokiemu oddać kwiaty wianka,
Niż śmiertelnikowi.
— Ja-ni jest Dziewanny kapłanka!"
Jak zaraza wszystko chwyta w okrąg piorunowy,
Tak jej zapał chwycił dziewki. Kwiat zrywają z głowy,
Tłoczą się na most.
Do wody gradem lecą wianki.
"I nas przyjmij o Dziewanno! między twe kapłanki!
"
— A ja, siedząc na tęczowym z obłoków kobiercu,
Spoglądałam na nie z góry, i śmiałam się w sercu:
"Myślicie że ja się lękam waszego zawzięcia?
Na pierzchliwej wodzie pisać zamiary dziewczęcia!"
— Z chmur na ziemię potrząsnęłam róż zaklętych koszeni.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 Nastepna>>