Wanda


STANISŁAW
_skłaniając kolano._
To ty nie wiesz, ty z nad ziemi,
Jak ciebie kochają ludzie!
Nie trwóż się słowami temi...
Ach, niejeden dawniej w złudzie
Sądził, że zuchwałem czołem
Twego serca sięgnąć można.
Dziś dopiero cię pojąłem:
Dla niebianki cześć nabożna!
Tobie panować z ołtarzy.
Lud modlitwą cię pozdrowi.
Któż pokochać się odważy,
Zaślubioną narodowi?
CHÓR MŁODZIEŃCÓW.
Któż pokochać się odważy,
Zaślubioną narodowi?
_Podczas chóru Wanda w gląb odchodzi. — Za nią Niebosz_
_Własta. Wyrwidąb, Stanisław, Płomniewa i inni. — Cały tłum sięporusza._
_ _
STARY RYBAK.
Proszę, puśćcie mię bliżej, — rąk tak nie podnoście,
Me mogę jej zobaczyć.
WŁADYKA LATOŚ.
Tędy idźmy dalej...
ŻUPAN ŚREBRZONKA.
Kiedy już iść nie można..
Tam się zatrzymali.
STAROSTA ZIÓŁKO.
I cóż?
JEDNA Z RYCEREK.
Gdzie Wanda?
JEDEN Z KAPŁANÓW.
Widzę, — stanęła na moście.
_Wanda wstępuje na zaporę mostu._
STARY RYBAK.
Oh, teraz i ja widzę.
STAROSTA ZIÓŁKO.
Gdzie ona wstąpiła?
JEDEN Z MŁODZIEŃCÓW.
Tak zkamienieć, i patrzeć wiecznie, nieskończenie!
_ _
_Tomiła przedziera się do Wandy, i chwyta się jej płaszcza._
_ _
TOMIŁA.
Wando! Co ty chcesz czynić?
_Wanda odpina płaszcz który z niej opada._
_ _
CZESŁAWA.
Nadpowietrzna siła
Zdaje się ją porywać!
KILKA GŁOSÓW.
Uleci!
INNE GŁOSY
Widzenie!
_Zachwyt ogarnia tłum.
Jedni jej rzucają wieńce,_ —_ inni klękają,_ —_inni składają ręce._
WŁASTA.
Radość w tobie, boleść w tobie,
Wszystko dla nas, tajemnica.
Czemuż jednak w takiej dobie,
Odwróciłaś od nas lica?
Spójrz! Rozkazuj!
Jak pachole,
Spełnim każdą twoją wolę, Tylko niech już po twem niebie,
Chmura troski nie przepływa,
I bądź z nami tak szczęśliwa,
Jak my z tobą i przez ciebie!
CHÓR.
I bądź z nami tak szczęśliwa,
Jak my z tobą i przez ciebia!
WANDA.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 Nastepna>>