Wanda


Rozkaż, a wszystkie konie i koguty białe,
I woły i barany ze złotemi rogi,
Wszystkie które chowamy na ołtarzów chwałę,
Padną dziś pod toporem.
WANDA.
Co nam z ich ubicia?
Ja dziś arcykapłanką! Wiem czego chcą bogi:
Ludzkiego życia.
_Poruszenie i przestrach w tłumie._
_ _
ŻUPAN ŚREBRZONKA.
Nieba! Co ona rzekła?
STANISŁAW.
Grom z jej oczów bije...
KILKA GŁOSÓW.
Czy chce jeńców poświęcić?
INNE GŁOSY.
Me... To być nie może!
WŁASTA.
W bitwach trwogi nie znałam, a teraz się trwożę...
WYRWIDĄB.
Straszna-ś ty prorokini!
WIELE GŁOSÓW.
Życie, ale czyje?
WANDA.
Czemu się dziecie rwie do światła we śnie,
Gdy nieświadomość tak miękkiem wezgłowiem ?
Czemu pytacie? Choć najpóźniej powiem,
Jeszcze rzekniecie: "Zawcześnie!"
Scena XIII.
_Wchodzi Tomiła z mieczem Rytygiera w ręku._
TOMIŁA.
Xiąże pod strażą w zamku zatrzymany.
Miód mu podano, opatrzono rany.
Miecz mi swój oddał, — ja go wam oddaję.
_Podaje miecz _Wandzie _która go nie bierze._
WANDA.
Gdy obrzęd skończym, zwróć mu go Tomiło,
I niechaj wolny powraca w swe kraje.
Szamijmy klęskę Teutonskich męży.
Uczczenie kobiet miecze ich ztępiło,
Niechaj szlachetnych szlachetność zwycięży.
_Szmer wahania to tłumie._ —_ Szemrania._ —_ Znagła ruch zapału powstaje między Rycerkami.
_
RYCERKI CHÓREM.
W kim-że gniewu nie ugasi
Przykład wspaniałości twojej ?
Zemsta dziewom nie przystoi.
Odtąd, wolni jeńcy nasi!
Niech wracają, gdzie z rozpaczą
Matki już nad niemi płaczą, —
I niech pomną, że w rycerce,
Męzki duch, kobiece serce.
WANDA
_zchodzi ze stopni ołtarza.
_
Ostatni obowiązek spełniony. — Już czas,
Wskazać ofiarę, co ocali was.
TOMIŁA.
Jak dziwny głos jej ! Złowieszcze
Przeczucie mi w sercu pała...
_Wanda w pół sceny nagle staje i ogląda się na wstystkich z rozrzewnieniem._
WANDA.
O mój narodzie! Nie, ty nie wiesz jeszcze
Jak Wanda cię ukochała!


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 Nastepna>>