Wanda


Grzmiący, zbrojny,
Boże wojny,
Boże Horowidzie!
Mech ta bitwa
Jak modlitwa
Na cześć twoją idzię!
Nijo! Xieni
Zmarłych cieni!
Wynagródź wspaniale,
Tych co zbladli
W polu padli
Na tarczy i chwale!
O Dadźbogu,
Wojen wrogu!
Od czarnego głodu,
Od pomoru,
I zaboru,
Broń twego narodu !
NIEBOSZ.
Sypcie kadzidła! Niechaj woń w rozpędzie
Aż bogów sięgnie różowemi chmury.
Bogi się cieszą przy naszym obrzędzie.
— Przystąpcie rzesze, zamilknijcie chóry,
Albowiem niebo przez me usta, będzie
Głosiło chwałę Krakusowej córy.
Gdy na kraj, wrzący zgiełkiem i żałobą,
Z gór zestąpiłaś jakby duch skrzydlaty,
Nieznane szczęście przyszło nam za tobą,
Jak paź niosący biały kraj twej szaty.
I szczęście nasze rośnie z każdą dobą,
Mocne i wielkie jak nasze Karpaty.
Któż tobie łaski u bogów nie przyzna?
Na łąkach naszych wyżej buja trawa,
Rolę nurtuje siła jakaś żyzna,
Trzody nam zdrowe, pogoda łaskawa,
Wszędzie obfitość, o jakiej starszyzna
Z lat najdawniejszych nie
pamięta.
CHÓR.
Sława!
NIEBOSZ.
Lechowe orły, spokojnemi gniazdy,
Od gór do morza rozsiadły się z prawa.
O twoją tarczę kruszą się najazdy.
Mądrości pełna, każda twa ustawa,
Z serca wychodząc, jak wpływ dobrej gwiazdy,
Serca łagodzi i jednoczy.
CHÓR.
Sława!
NIEBOSZ.
Jedną brzmią pieśnią dwory i poddasza.
Wesoła praca, — serdeczna zabawa. —
Każdy w dostatkach, — wędrowca zaprasza, —
_ A _ten się dziwi, że tu nie ustawa
Cały rok, święto?
— Nigdy ziemia nasza
Jeszcze nie znała tyle szczęścia.
CHÓR.
Sława!
NIEBOSZ.
Z wszystkich dni twoich, dzisiejszy zasłynie.
Kto dziś na bitwę spoglądał, ten rzecze:
"Tam niewidzialnie walczyły boginie.
"
Bo w długiej walce, mieczami zmódz miecze,
To dzieło ludzkie, — lecz w jednej godzinie,
Duchem zmódz siłę, — dzieło nadczłowiecze.
RYCERKI CHÓREM.
Boginie zwycięztwo dały!


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 Nastepna>>