Wanda


Broń się!
_Zamierzają się i oboje nagle rękę upuszczają_
_ _
RYTYGIER
_rzucając miecz._
To być nie może!
WANDA
_rzucając miecz._
Nie, to niepodobna!
_Wanda się zachwiewa, Rytygier podbiega i przyjmuje ja w objęcia._
RYTYGIER.
Więc nie chciałaś mię zabić ?
WANDA.
Zabić? Rytygierze
Ja kocham ciebie!
RYTYGIER.
Kochasz?
Ty-żeś to wyrzekła?
Teraz, niech wszystkie czary, wszystkie bogi piekła.
Spróbują mi cię wydrzeć! Każdego zosobna
Wyzywam! Pójdź! Na wieki, tak! W moje objęcia!
Herto!
Bądź uwielbiona, bądź błogosławiona,
Za męczarnie przecierpiane,
Za moją przegranę!
Tyś więcej dała niż wzięła!
Ja-m to zwał nocą zemsty, a to był wschód słońca!
O, niech nikt się nie waży sądzić bogów dzieła,
Dopóki nie ujrzy końca!...
WANDA.
Chwilę spocząć w tem objęciu!
Drżeć na tego serca biciu!
Spalić się w tych ust dotknięciu!
Potem — umrzeć. I w mogileŚnić na wieki ową chwilę,
Jedną chwilę szczęścia w życiu!
_Słychać zbliżającą się wrzawę i okrzyki zwycięzkie._
WANDA
_wyrywa się z objęć Rytygiera._
Dość już, dość szczęścia... może już za wiele..
Nie łudźmy się napróżno. Nie dla mnie wesele.
Odjedź... Wracaj na Rugję.
RYTYGIER.
Ja? Wszak już przed wielką
Wieścią mojego szczęścia, odchodzić nie chciałem?
Mał-że-bym teraz odejść? Pierw skonam!
WANDA
_smutnie._
A przecie
Jedno z nas odejść musi.
Scena X.
_Wbiegają Wyrwidąb, Własta i kilku innych._
WYRWIDĄB.
Wando!
Zbawicielko!
WANDA
_patrząc na nich z obłąkaniem._
Czego wy odemnie chcecie?
WYRWIDĄB.
Bramy miasta otwarte, cały naród z szałem
Wytacza się, rozlewa, ciebie szuka wszędzie.
WANDA.
Wychodzą z miasta?___ Nieba! Gdzież ja się ukryję?
WŁASTA.
Co wam jest o królowo? Kryć się?
Jeśli czyje
Oblicze dziś powinno w niebo patrzeć śmiało,
To twe, co jak bogów lica,
Samem swem ukazaniem cudu dokonało!
_Tomiła wbiega._
TOMIŁA.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 Nastepna>>